اطلاعات و لوازم جانبی باغبانی

عناصرشیمیایی و اثرات کمبود آنها درگیاهان

ماکرو المنتها: (عناصر پرمصرف) عناصری که بیشتر مورد نیاز گیاهان می‌باشند و عبارتند از: کربن C، هیدروژن H، اکسیژن O، نیتروژن N، فسفر P، پتاسیم K، کلسیم Ca، منیزیم Mn، گوگردS. میکروالمنتها: (عناصر کم‌مصرف) عناصری که به مقدار بسیار کم نیاز هستند و اگر از مقدار متداول بیشتر شوند حتی اثرات نامطلوب هم خواهندداشت و […]کوددهی و تغذیه گیاهان

تامین نیازهای غذایی گیاه در حال رشد، بسیار اهمیت دارد.به ویژه در مورد بعضی از انواع گیاهان كه (direct – stuck) هستند و مستقیما درون كمپوست مخصوص بذر و قلمه كه از نظر مواد غذایی سطح پایینی دارد كاشته می شوند. برای تقویت خاك تغذیه گیاهان تازه تكثیر شده ، از كود مایع رقیق مخصوص […]آبیاری گیاهان

با آبیاری بیش از اندازه، به آسانی به گیاه جدید آسیبی وارد خواهدآمد و سیستم ریشه جوان از بین خواهد رفت. بنابراین بسیار ضروری است كه خاك خیلی خیس نباشد و در مورد بسیاری از گیاهان، بهتر است كه خاك تقریبا خشك باشد، در صورتیكه كمپوست بطور دائم مرطوب بماند احتمال پوسیدگی ریشه ها وجود […]روش تکثیر با خوابانیدن ساقه

برخی از گیاهان مانند كلروفیتوم رامی توان ازطریق عمل خوابانیدن تكثیر كرد.دراین روش، ساقه جوان و سالمی را ازگیاه مادری انتخاب كنید و در حالی كه ساقه به پایه اصلی متصل است، آنرا به روی سطح خاك گلدان دیگری می خوابانیم. دراین روش ساقه جوان، مواد غذایی مورد نیاز خود را ازپایه مادری دریافت كرده […]روش تکثیر با پاجوش

پاجوشها یا پاگیاه ها ممكن است به طرق مختلف در قسمت پایه ای گیاه و یا حتی در قسمتهای بالایی گیاه تولید شوند. (مانند گیاه كریپتنتوس) پا جوش را میتوان از پایه مادری جدا كرده و برای تكثیر مستقیما در گلدان كاشت .البته دقت كنید كه همراه با ریشه باشند و بهتر است پاجوشهای سالم […]روش کشت با قلمه

قلمه های تكثیر گیاهان از طریق قلمه بستگی به گیاهی دارد كه از آن قلمه تهیه میشود. قلمه گیری به روشهای مختلف انجام می شود مانند: 1-قلمه ساقه ای و قلمه انتهایی ساقه 2- قلمه پاشنه دار 3- قلمه برگ و جدا كردن پاجوش تهیه هر یك از این قلمه ها بستگی به نوع گیاه […]انتقال نشاءها حاصل از بذر

زمانی كه بذر جوانه زده و به اندازه كافی بزرگ شد، می توانید آن را به گلدان انتقال دهید. البته باید مراقب آنها باشید زیرا جوانه های جدید، بسیار حساس یوده و مستعد آسیب دیدن هستند و پیش از درآوردن، كمپوست رابه طور یكنواخت مرطوب كنید، سپس بذرهای جوانه زده رابه آرامی از خاك بیرون […]روش کشت گیاهان با بذر

متداولترین را ه تكثیر، كشت بذر می باشد. بسیاری ازگیاهان با این روش تكثیر می شوند، ولی باید بدانید امكان دارد گیاهان به وجود آمده از بذر، كاملا شبیه به پایه مادری خود نبوده و تنها از نظر ظاهر، نزدیك به گیاه مادری باشند. گیاهانی كه از كاشت بذر به وجود می آیند ، معمولا […]نور محل رشد گیاهان

عامل كلیدی دیگری كه در تكثیر گیاهانی سالم و شاداب اهمیت دارد، نور است. امكان رشد گیاهان بدون نور وجود ندارد. عموما گفته می شود كه نیاز نوری قلمه گیاهان در حال تكثیر نسبت به گیاهی كه در حالت عادی رشد است یكسان است، اما شاید نیاز نوری قلمه ها تا حدودی كمتر باشد. بنابراین، […]رطوبت محیط رشد گیاهان

عامل مهم دیگری كه باید مورد توجه قرا گیرد، تامین رطوبت موردنیاز گیاه است، به ویژه آن دسته از گیاهانی كه داری برگهای باریك بوده و آب خود را در هوای گرم وخشك سریعتر از دست می دهند. تمام گیاهان مقدار زیادی از آب خودرا طی عمل تعرق از دست میدهند.در گیاهانی مانند كاكتوس و […]