اطلاعات و لوازم جانبی باغبانی

دمای محیط رشد و تکثیر گیاهان

دمای مناسب برای رشد و تكثیر گیاه بسیار مهم است، اما مهمتر آن است كه بتوان دمای مورد نیاز گیاه را در تمام ساعات شبانه روز، ثابت نگاه داشت، تغییرات دما خصوصا در مراحل اولیه تكثیر،مشكلات فراوانی را ایجاد خواهد كرد. اواخر بهار و اوایل تابستان، به دلیل هوای مناسبتر، بهترین زمان برای تكثیر گیاهان […]لوازم و تجهیزات باغبانی

هر چند به سادگی و تنها با استفاده از یك شیشه معمولی پر از آب گیاهای را تكثیر كرد، ولی برای تكثیر گیاهان مختلف، باید لوازم مورد نیاز و یا روشهای متفاوت تكثیر را بشناسید.خوشبختانه ابزارهای موجود برای قلمه زنی ، برای عمل تكثیر تیز مناسبند و علاوه بر چاقوی قلمه زنی می توانید از […]زمان تکثیر گیاهان

گرچه بسیاری از گیاهان ( به وسیله تجارت كنندگان گل و گیاه) در طول سال تكثیر میشوند ، ولی بهترین زمان برای تكثیرگیاهان در منزل، فصول بهار و تابستان می باشد. پرورش دهندگان تجاری گل و گیاه از روشهای مصنوعی برای تكثیر گیاهان استفاده میكنند .آنها عوامل موثرمحیطی ماننددما، رطوبت وحتی میزان نور در طول […]