هزینه پست پیشتاز

پست پیشتاز:

برای اطلاع از نرخهای پستی به وب‌سایت پست جمهوری اسلامی ایران مراجعه فرمایید.

متاسفانه قیمتها ثبات ندارد و هر از چندی تغییر میکند. لذا قیمتها را از روی سایت اداره پست پیگیری فرمایید.

* هزینه پیک تحویل دهنده به پست را گلستان علی میپردازد.

* در سفارشات بزرگ، هزینه بسته‌بندی را گلستان علی می‌پردازد.

شرکتهای حمل و نقل دیگر

شرکت تیپاکس و کاراپست:

هزینه تیپاکس برای مشتریان عزیز تا 6 کیلوگرم معمولا باصرفه‌تر از پست پیشتاز است. در وزن‌های کمتر پست پیشتاز بهتر است.

* گلستان علی هیچ نقشی در تعیین هزینه‌های حمل و نقل نداشته و سهمی از این هزینه ندارد.

شرکتهای باربری:

شرکتهایی مانند وطن‌بار / جهانگیر و … برای بسته‌های سنگین با صرفه هستند ولی مدت زمان تحویل گاهی از 24 ساعت تا 1 هفته متغیر است و متاسفانه تخمین درستی از هزینه‌های احتمالی در دست نداریم.

اتوبوسها:ارسال با اتوبوس برای ما کمی سخت است ولی اگر راه حل دیگری نبود انجام می‌دهیم. شرط ارسال با اتوبوس وجود خط اتوبوس‌رانی بین اردبیل و شهر شماست. (شهرهای در مسیر (مانند شهر رشت در مسیر اردبیل به تهران ) دریافت بسته نیز سخت خواهد بود چرا که باید گیرنده در ساعتی که باید با راننده هماهنگ بکند در مبدا ورودی شهرشان منتظر اتوبوس باشد و بسته را تحویل بگیرد)  بنابراین بهتر است دقیقا اتوبوس از اردبیل به مقصد ترمینال شهر مورد نظر حرکت کرده باشد.

هزینه اتوبوس نیز قابل تخمین نیست