Posts Tagged ‘ تکو ’

فلاورباکس خودآبیار تکو – ساخت آلمان

این فلاورباکسها دارای یک مخزن آب در قسمت پایینی خود هستند که ظرفیت 3.5 لیتر آب دارد. و شما گیاهان خود را روی درپوش مخزن میکارید. بین مخزن آب و ریشه‌گیاهان حایل پلاستیکی سیاه رنگ وجود دارد که دارای حفره‌هایی است و گیاه میتواند از بین این حفره‌ها به آب مخزن دسترسی داشته‌باشد.