Posts Tagged ‘ درختکاری ’

کاشتن درخت ریشه‌باز و عمل پرالیناژ

این روزها فصل کاشت درختان ریشه‌باز است (درختانی که  قبل از بیدار شدن بهاره از محل خزانه – تولیدی نهال – به محل کاشت اصلی منتقل میشوند). این کار معمولا از اوایل اسفند تا نهایتا اواخر فروردین (در اردبیل) انجام میشود. در کاشت درختان میوه باید نکاتی را رعایت کرد. از جمله اینکه این درختان […]