Posts Tagged ‘ پپرومیا پولی بوتریا ’

پپرومیا قطره باران Peperomia polybotrya+ نکات مراقبت از گیاه پیرومیا

مشخصات پیرومیا از گیاهان آپارتمانی جدید، که این روزها در شبکه های اجتماعی بین علاقمندان گیاهان زینتی مورد پسند عامه و نقل محافل است، انواعی از پپرومیاها ریز و نقلی هستند. که یکی از آنها پپرومیا پلی بوتریا یا پپرومیا قطره باران است. این گیاه زیبا و ماندگار که برگهای سبز براق دارد و به […]