Posts Tagged ‘ گلدان پلیمری ’

گلدانهای پلیمری TEKU آلمان

گلدانهای دولایه و تک لایه، رنگی یا سیاه پلیمری تکو (محصول شرکت پاپلمان – آلمان) با برترین تکنولوژیهای روز و از بهترین مواد اولیه ساخته میشود و دارای انعطاف بسیار زیادی هستند. که موجب میشود این گلدانها برای چندین بار قابل استفاده باشند. مزایای گلدانهای تکو زهکشی عالی و حساب شده مهندسی کاربردی وزن بسیار […]